ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 113) 14 มิ.ย. 64
ประกาศการเปิดการเรียนการสอนสถานศึกษา ฉบับที่ ๓ (อ่าน 53) 14 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 198) 14 มิ.ย. 64
ประกาศการเปิดการเรียนการสอนสถานศึกษา ฉบับที่ ๒ (อ่าน 101) 11 มิ.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) ครั้งที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 708) 10 มิ.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) ครั้งที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 897) 08 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่ไม่ได้ย้ายแผนการเรียน (อ่าน 373) 07 มิ.ย. 64
รายชื่อนักเรียนที่ได้ย้ายแผนการเรียน (อ่าน 428) 07 มิ.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) ครั้งที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 905) 04 มิ.ย. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 375) 01 มิ.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1487) 01 มิ.ย. 64
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1302) 01 มิ.ย. 64
การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 1128) 31 พ.ค. 64
ขอย้ายแผนการเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2141) 27 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 4811) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกและจัดแผนการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไปและประเภทโควตา (อ่าน 11264) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อตามห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 8045) 24 พ.ค. 64
นักเรียนที่ไม่ผ่านการสอบคัดเลือกโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อที่โรงเรียนแคทรายวิทยา (อ่าน 1240) 24 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 13967) 23 พ.ค. 64
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาภาษาจีน (อ่าน 752) 11 พ.ค. 64
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 459) 06 พ.ค. 64
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน(สำรอง) ครั้งที่ 3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1559) 06 พ.ค. 64
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน(สำรอง) ครั้งที่ 3 นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1393) 06 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 596) 03 พ.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนทั่วไป (อ่าน 3831) 22 เม.ย. 64
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน(สำรอง)ครั้งที่ 2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1705) 22 เม.ย. 64
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน(สำรอง)ครั้งที่ 2 นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1190) 22 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามห้องเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3238) 21 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามห้องเรียน ปีการศึกษา2564 (อ่าน 3832) 21 เม.ย. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 404) 20 เม.ย. 64
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน(สำรอง)นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2381) 20 เม.ย. 64
ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน(สำรอง)นักเรียนห้องเรียนพิเศษชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1539) 20 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 6475) 09 เม.ย. 64
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 7335) 09 เม.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 586) 08 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 2158) 02 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3336) 02 เม.ย. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทโควต้า (อ่าน 1608) 31 มี.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3255) 31 มี.ค. 64
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (อ่าน 209) 25 มี.ค. 64