ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (อ่าน 14) 21 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 65) 21 ก.ย. 63
ประกาศ ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. (อ่าน 174) 21 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (กลุ่มบริหารงานทั่วไป (อ่าน 118) 14 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 34) 14 ก.ย. 63
ประกาศยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (อ่าน 72) 11 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 119) 09 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (อ่าน 114) 09 ก.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 292) 13 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (อ่าน 658) 11 ส.ค. 63
ประกาศแจ้งการเปิดเรียนปกติ (อ่าน 860) 11 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 196) 10 ส.ค. 63
ทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๓ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จังหวัดราชบุรี (อ่าน 581) 07 ส.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 356) 04 ส.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 243) 04 ส.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 269) 30 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 362) 24 ก.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 239) 23 ก.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกฝรั่งเศส (อ่าน 296) 23 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่ (อ่าน 298) 21 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 288) 21 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านสระว่ายน้ำ (อ่าน 311) 20 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 344) 15 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 323) 13 ก.ค. 63
การพิจารณาย้ายแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา (อ่าน 642) 10 ก.ค. 63
การพิจารณาย้ายแผนการเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และนักเรียนชันมัธยมศึกษาปีที่ ๕ ปีการศึกษา (อ่าน 477) 10 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านสระว่ายน้ำ (อ่าน 208) 10 ก.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 170) 10 ก.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 267) 08 ก.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 370) 02 ก.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 258) 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 435) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1/4 - ม.1/14 ที่เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2005) 26 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.4/5 - ม.4/11,ม.4/15,ม.4/16 ที่เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่สอง ประจำปีการศึ (อ่าน 1703) 26 มิ.ย. 63
ประกาศแจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1208) 22 มิ.ย. 63
ปฏิทินจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (อ่าน 1602) 22 มิ.ย. 63
แจ้งรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี (อ่าน 1591) 22 มิ.ย. 63
การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 423) 19 มิ.ย. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 408) 16 มิ.ย. 63
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (อ่าน 503) 15 มิ.ย. 63