ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา และเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน EP ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 981) 12 พ.ค. 66
การเลือกวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1482) 02 พ.ค. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน(สำรอง)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1949) 03 เม.ย. 66
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน(สำรอง)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2213) 03 เม.ย. 66
ประกาศรายนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2566 (ตามแผนการเรียน) (อ่าน 6093) 30 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2566 (ตามห้องเรียน) (อ่าน 5668) 30 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 4015) 30 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 13645) 29 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้น ม.1 (อ่าน 1805) 17 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 1229) 16 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) ระดับชั้น ม.1 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 1024) 13 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียน (สำรอง) ระดับชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 998) 13 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียน โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1147) 08 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านศิลป์-พลศึกษา (อ่าน 711) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาไทย (อ่าน 650) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 760) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เน้นคณิตศาสตร์) (อ่าน 669) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ICT (อ่าน 834) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม และด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ICT (อ่าน 2041) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 1404) 07 มี.ค. 66
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (เน้นคณิตศาสตร์) (อ่าน 1232) 07 มี.ค. 66
ผลการคัดเลือกนักเรียน โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2057) 07 มี.ค. 66
จัดแผนโควตาเกาหลี (อ่าน 382) 01 มี.ค. 66
จัดแผนโควตาภาษา-คอมฯ (อ่าน 315) 01 มี.ค. 66
จัดแผนโควตาวิทย์-คณิต (อ่าน 578) 01 มี.ค. 66
จัดแผนโควตาศิลป์-คำนวณ (อ่าน 330) 01 มี.ค. 66
จัดแผนโควตาภาษาจีน (อ่าน 333) 01 มี.ค. 66
จัดแผนโควตาภาษาญี่ปุ่น (อ่าน 260) 01 มี.ค. 66
จัดแผนโควตาภาษาฝรั่งเศส (อ่าน 263) 01 มี.ค. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-เน้นคณิตฯ ม.4 (อ่าน 713) 27 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-Eng ม.1 (อ่าน 450) 27 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-เน้นคณิตฯ ม1 (อ่าน 434) 27 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-วิทย์คอม ม.1 (อ่าน 529) 27 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-วิทย์คอม ม.4 (อ่าน 429) 27 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-ภาษาไทย ม.4 (อ่าน 309) 27 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-Eng ม.4 (อ่าน 340) 27 ก.พ. 66
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบ-พลศึกษา ม.4 (อ่าน 201) 27 ก.พ. 66
ทดสอบระบบ O-Net ม.6 >> วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. << (อ่าน 776) 30 ม.ค. 66
แผนผังการจอดรถสำหรับผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 361) 23 ม.ค. 66
แผนผังอาคารสถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 345) 23 ม.ค. 66
รายการจัดการแข่งขัน วันที่ 27 มกราคม 2566 (อ่าน 260) 23 ม.ค. 66
รายการจัดการแข่งขัน วันที่ 26 มกราคม 2566 (อ่าน 265) 23 ม.ค. 66
รายการจัดการแข่งขัน วันที่ 25 มกราคม 2566 (อ่าน 266) 23 ม.ค. 66
การปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 397) 23 ม.ค. 66
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 1142) 02 ม.ค. 66
ประกาศปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 972) 14 พ.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 699) 26 ต.ค. 65
ประกาศแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4881) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 707) 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ) (อ่าน 695) 20 ต.ค. 65