ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 153) 25 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 195) 23 ก.พ. 64
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 721) 15 ก.พ. 64
ผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 200) 15 ก.พ. 64
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 205) 11 ก.พ. 64
ประกาศการกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 91) 10 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 202) 10 ก.พ. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 241) 09 ก.พ. 64
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 478) 02 ก.พ. 64
การดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นป.6 และ ม.3ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 722) 29 ม.ค. 64
แนวทางการจัดการเรียนการสอนเต็มรูปแบบ และมาตรการป้องกันในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา (อ่าน 167) 29 ม.ค. 64
ประกาศการจัดสรรโอกาสเข้าศึกษาต่อระหว่างสถานศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1257) 28 ม.ค. 64
ขอเลื่อนการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 222) 07 ม.ค. 64
ประกาศการติดต่องานทะเบียนวัดผลให้ติดต่อ งานทะเบียนวัดผลทาง QRCode บนหน้าเว็บไซต์ของโรงเรียน (อ่าน 281) 24 ธ.ค. 63
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล (อ่าน 667) 24 ธ.ค. 63
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่2 (อ่าน 487) 24 ธ.ค. 63
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 374) 20 ธ.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 431) 04 ธ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 371) 02 ธ.ค. 63
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 639) 25 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 410) 24 พ.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 269) 24 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาส (อ่าน 383) 18 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 742) 13 พ.ย. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี (Desi (อ่าน 347) 15 ต.ค. 63
เดิน - วิ่ง 93 ปีราชโบริกานุเคราะห์ (อ่าน 1084) 06 ต.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 454) 30 ก.ย. 63
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) (อ่าน 330) 29 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (อ่าน 508) 25 ก.ย. 63
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ออกแบบและเทคโนโลยี (Design and Technology) (อ่าน 326) 23 ก.ย. 63
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (อ่าน 242) 21 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 361) 21 ก.ย. 63
ประกาศ ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. (อ่าน 448) 21 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (กลุ่มบริหารงานทั่วไป (อ่าน 336) 14 ก.ย. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (อ่าน 162) 14 ก.ย. 63
ประกาศยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (อ่าน 265) 11 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่อิเล็กทรอนิกส์ (อ่าน 329) 09 ก.ย. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถ (อ่าน 294) 09 ก.ย. 63
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 463) 13 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (อ่าน 839) 11 ส.ค. 63