ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างหอประชุม 2 ชั้น (อ่าน 3) 25 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน(กลุ่มบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 10) 23 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่าวชาติ) กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 32) 17 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (อ่าน 43) 17 พ.ค. 65
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 (อ่าน 3018) 17 พ.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 591) 12 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 73) 11 พ.ค. 65
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 698) 10 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 104) 09 พ.ค. 65
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน กลุ่มบริหารงานทั่วไป (อ่าน 482) 05 พ.ค. 65
ภาษาต่างประเทศที่ 2 (อ่าน 1636) 02 พ.ค. 65
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 700) 28 เม.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วย ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (อ่าน 404) 27 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกครูผู้ช่วยทำหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน (โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) (อ่าน 395) 25 เม.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 287) 22 เม.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 89) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน (สำรอง) ม.1 (เพิ่มเติม) (อ่าน 99) 22 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 92) 20 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน (สำรอง) ม.1 (เพิ่มเติม) (อ่าน 220) 08 เม.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 267) 07 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน (สำรอง) ม.1 (อ่าน 220) 05 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน (สำรอง) ม.4 (อ่าน 245) 05 เม.ย. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อ่าน 114) 05 เม.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้ช่วย ทำหน้าที่สอนวิชาภาษาจีน(โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ EP) (อ่าน 477) 05 เม.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 169) 31 มี.ค. 65
กิจกรรม Bye'nior และวันประทับใจประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 867) 29 มี.ค. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนเพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2565 (อ่าน 511) 25 มี.ค. 65
แผนที่สนามสอบ (อ่าน 335) 24 มี.ค. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 615) 23 มี.ค. 65
ประกาศผลนักเรียนความความสามารถพิเศษ (อ่าน 440) 22 มี.ค. 65
สิ่งที่ต้องเตรียมและกำหนดในการวันรายงานตัวนักเรียน ม.4 รอบโควตา (อ่าน 1117) 22 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน(สำรอง) ห้องเรียนพิเศษ ม.4 (อ่าน 880) 14 มี.ค. 65
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน(สำรอง) ห้องเรียนพิเศษ ม.1 (อ่าน 999) 14 มี.ค. 65
รายชื่อห้องเรียนพิเศษ-4 (อ่าน 1088) 11 มี.ค. 65
รายชื่อห้องเรียนพิเศษ-1 (อ่าน 732) 11 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกห้องเรัยนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 5839) 09 มี.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 7642) 09 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1634) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนโควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ตามแผนการเรียน (อ่าน 3600) 08 มี.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (ห้องเรียนพิเศษด้านกีฬา) (อ่าน 1398) 28 ก.พ. 65