ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (อ่าน 266) 19 พ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นม.1-ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 312) 14 พ.ย. 60
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สำนักงานอำนวยการ (อ่าน 442) 10 พ.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ชาวต่างชาติ ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 294) 10 พ.ย. 60
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) โครงการภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 333) 20 ต.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างว(ชาวต่างชาติ)หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 353) 11 ต.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 365) 06 ต.ค. 60
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน(กลุ่มงานบริหารทั่วไป) (อ่าน 380) 22 ก.ย. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 426) 31 ส.ค. 60
สำหรับกรรมการบันทึกผลคะแนนการสอบ PISA (อ่าน 496) 28 ส.ค. 60
ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดระบบชั้นเรียนด้วย Google Classroom วันที่ 26 - 27 สิงหาคม 25 (อ่าน 385) 25 ส.ค. 60
การทดสอบความรู้ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์(เสมือนจริง) วันที่ 19 สิงหาคม 2560 (อ่าน 440) 18 ส.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ) (อ่าน 393) 16 ส.ค. 60
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 495) 04 ส.ค. 60
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการระบบชั้นเรียนด้วย Google Classroom ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม (อ่าน 328) 01 ส.ค. 60
โครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง (อ่าน 353) 04 ก.ค. 60
วีดีโอการประชุมชี้แจงระบบลงทะเบียนฯครูผู้เข้ารับการพัฒนา ตามโครงการพัฒนาครูฯ (อ่าน 343) 03 ก.ค. 60
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา (อ่าน 357) 03 ก.ค. 60
ผลกรสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป (อ่าน 410) 03 ก.ค. 60
งานแผนงานโรงเรียนขอแจ้งคุณครูผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2560 (อ่าน 347) 03 ก.ค. 60
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการครูผู้สอนชาวต่างประเทศโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (อ่าน 362) 30 มิ.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (อ่าน 368) 28 มิ.ย. 60
สพม.8 ให้ข้าราชการครูรับชมการถ่ายทอดผ่านระบบ OBECTV ทางเว็บไซต์ www.obectv.tv ในวันที่ 2 กรกฎาคม 25 (อ่าน 342) 28 มิ.ย. 60
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (อ่าน 379) 23 มิ.ย. 60
การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรของรัฐ ภายในวันที่ 14 ก.ค. 2560 (อ่าน 414) 21 มิ.ย. 60
เรียนเชิญคุณครูและบุคคลากรที่สนใจงานวิ่งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (อ่าน 361) 20 มิ.ย. 60
เรียนเชิญคณะครูและบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดาของแม่บ้านกฤษณา ลือเดช (อ่าน 376) 16 มิ.ย. 60