ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านกีฬา (อ่าน 463) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 707) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านภาษาไทย (อ่าน 662) 11 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาส (อ่าน 1136) 11 มี.ค. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 397) 11 มี.ค. 63
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (อ่าน 370) 11 มี.ค. 63
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ ผลการสอบนักเรียนปร (อ่าน 653) 10 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน 1122) 10 มี.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาส (อ่าน 1712) 10 มี.ค. 63
มาตรการเฝ้าระวังโรคติดต่อCOVID 19 ของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ (อ่าน 307) 06 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 2978) 03 มี.ค. 63
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 730) 03 มี.ค. 63
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 2371) 28 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครเข้าเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทนักเรียนโควต้า (อ่าน 1383) 28 ก.พ. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทโควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1934) 21 ก.พ. 63
ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทโควต้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1162) 21 ก.พ. 63
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 970) 04 ก.พ. 63
ผลการสอบ T-Onet ระดับชั้นม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 655) 31 ม.ค. 63
ผลการสอบ T-Onet ระดับชั้นม.3 วิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 473) 31 ม.ค. 63
ผลการสอบ T-Onet ระดับชั้นม.3 วิชาภาษาไทย (อ่าน 462) 31 ม.ค. 63
ผลการสอบ T-Onet ระดับชั้นม.3 วิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 489) 31 ม.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1703) 31 ม.ค. 63
ประกาศการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษประเภทโควตา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 928) 31 ม.ค. 63
แจ้งหยุดเรียนวันที่ 16-17 มกราคม 2563 (อ่าน 144) 15 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๒๐ เครื่อง (อ่าน 83) 10 ม.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ขนาด ๒๑x๕๐ เมตร (อ่าน 96) 08 ม.ค. 63
ขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อน16.00น. (อ่าน 90) 06 ม.ค. 63
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 132) 20 ธ.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 311) 18 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 135) 18 ธ.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 171) 16 ธ.ค. 62
ประกาศประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน120เครื่องด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-b (อ่าน 105) 13 ธ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ขนาด 21*50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (อ่าน 179) 11 ธ.ค. 62
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 101) 09 ธ.ค. 62
ร่างประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน ๑๒๐ เครื่อง (ครั้งที่ 2) (อ่าน 120) 06 ธ.ค. 62
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ (อ่าน 166) 04 ธ.ค. 62
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำขนาด 21*50 เมตรด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding (อ่าน 138) 03 ธ.ค. 62
ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 183) 22 พ.ย. 62
ร่างประกาศและเอกสารประกาศเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 120 เครื่อง (อ่าน 200) 21 พ.ย. 62
ประกาศขอความร่วมมือผู้ปกครองมารับนักเรียนก่อนเวลา ๑๖.๐๐ น. (อ่าน 179) 21 พ.ย. 62