กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 137.72 KB
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 136.48 KB