กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 239.3 KB
ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 384.26 KB