รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
421/17 ถนน ยุติธรรม   ตำบลหน้าเมือง  อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
เบอร์โทรศัพท์ 032-337039 เบอร์แฟกส์ 032-327239
Email : ratb@ratb.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :