ผลงานครู
ชื่อผลงาน : แบบฝึกทักษะการเขียนโปรแกรมภาษาซี IPST-MicroBOX
ชื่ออาจารย์ : นางศุภวรรณ ศรีประทุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2561,07:57  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แตงกวาตะลุยอวกาศ ตอนเอกภพ
ชื่ออาจารย์ : นางกุลนันท์ เปล่งความดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,15:29  อ่าน 279 ครั้ง
รายละเอียด..