ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงสร้างของโลก ชุดที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่ออาจารย์ : นางประทุม มะลิทอง
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 2562,09:15  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ฯโดยใช้เทคนิค 2G1M
ชื่ออาจารย์ : นางจารุณี อนันตริยกุล
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2562,08:46  อ่าน 295 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แตงกวาตะลุยอวกาศ ตอนเอกภพ
ชื่ออาจารย์ : นางกุลนันท์ เปล่งความดี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2561,15:29  อ่าน 733 ครั้ง
รายละเอียด..