ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนผังการจอดรถสำหรับผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 101) 23 ม.ค. 66
แผนผังอาคารสถานที่การแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 86) 23 ม.ค. 66
รายการจัดการแข่งขัน วันที่ 27 มกราคม 2566 (อ่าน 55) 23 ม.ค. 66
รายการจัดการแข่งขัน วันที่ 26 มกราคม 2566 (อ่าน 76) 23 ม.ค. 66
รายการจัดการแข่งขัน วันที่ 25 มกราคม 2566 (อ่าน 59) 23 ม.ค. 66
การปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 59) 23 ม.ค. 66
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 711) 02 ม.ค. 66
ประกาศปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา (อ่าน 700) 14 พ.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 542) 26 ต.ค. 65
ประกาศแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3052) 26 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 552) 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ) (อ่าน 530) 20 ต.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา (ชาวต่างชาติ) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 533) 12 ต.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 483) 12 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 496) 11 ต.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 398) 11 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 277) 10 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา(ชาวต่างชาติ)โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 355) 07 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีน(ชาวต่างชาติ)โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 316) 07 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 318) 06 ต.ค. 65
ปิดระบบการขอเอกสาร งานทะเบียนวัดผล (อ่าน 364) 28 ก.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา (ชาวต่างชาติ) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 346) 27 ก.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 706) 27 ก.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาจีน (ชาวต่างชาติ) โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 307) 27 ก.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งบรรณารักษ์ โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ (อ่าน 372) 27 ก.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 631) 23 ก.ย. 65
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 694) 15 ก.ย. 65
แจ้งจากงานแนะแนว เรื่องการคัดเลือกรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 542) 08 ส.ค. 65
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 รอบที่3 (อ่าน 812) 27 ก.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (อ่าน 520) 05 ก.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษชาวต่างชาติทำหน้าที่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 376) 04 ก.ค. 65
ผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 406) 27 มิ.ย. 65
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 รอบที่2 (อ่าน 1661) 27 มิ.ย. 65
รายงานผลข้อมูลชี้แจงข้อสอบถาม เรื่องการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ๒ ชั้น (อ่าน 433) 24 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 412) 22 มิ.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 318) 22 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม ๒ ชั้น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 332) 21 มิ.ย. 65
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอประชุม 2 ชั้น โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (อ่าน 360) 15 มิ.ย. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 625) 10 มิ.ย. 65
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 505) 31 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (กลุ่มบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 430) 27 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 346) 25 พ.ค. 65
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ก่อสร้างหอประชุม 2 ชั้น (อ่าน 326) 25 พ.ค. 65
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน(กลุ่มบริหารงานทั่วไป) (อ่าน 382) 23 พ.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่าวชาติ) กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 365) 17 พ.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน (อ่าน 335) 17 พ.ค. 65
ใบแจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3 5 และ 6 (อ่าน 5700) 17 พ.ค. 65
กำหนดการเปิดภาคเรียนและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1181) 12 พ.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ(ชาวต่างชาติ)ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 369) 11 พ.ค. 65
แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1471) 10 พ.ค. 65