ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ PLC”
ประกาศ
คุณครูท่านใดสนใจเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ PLC”
ระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2561
จำนวนชั่วโมงในการอบรม 12 ชั่วโมง  รับจำนวน 50 คน
สามารถติดต่อสอบถามและสมัครเข้ารับการอบรมฯ
ได้ที่ศูนย์พัฒนาสื่อฯ หรือศูนย์อินเทอร์เน็ตฯ
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 226 ครั้ง