ข่าวประชาสัมพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.เรียนเชิญร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษาในวันพุธที่ 5 กรกฎาคม ต่อจากกิจกรรมประจำวันช่วงเช้า ณ ลานขวัญบัวและการหล่อเทียนจะจัดต่อเนื่องอีก 2 วัน คือวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2560 
2.ขอเชิญร่วมทำบุญ สนับสนุนกิจกรรมหล่อเทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา โดยร่วมบริจาคได้ที่หัวหน้ากลุ่มสาระทุกกลุ่มสาระ หรือ ที่คุณครูจรูญ มณีงาม
3.วันที่ 7 กรฎาคม จะนำเทียนไปถวาย 4 วัด ได้แก่ 1.วัดเขาวัง 
2.วัดนาหนอง 
3.วัดอรุณรัตนคีรี 
4.วัดศรีสุริยวงศ์
4.วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม มีพิธีถวายเทียนพรรษา ณ ลานขวัญบัว หลังเสร็จพิธี ร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ที่ห้องอาเซียน 
5.การแต่งกาย เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยสุภาพบุรุษเสื้อสีขาว สุภาพสตรีเสื้อสีขาว ผ้าซิ่นหรือกระโปรงสีดำ
จึงขอเรียนเชิญคุณครูและบุคลากรทุกท่านร่วมทำบุญและร่วมกิจกรรมตามวันเวลาดังกล่าวด้วยความขอบคุณยิ่ง
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2560,00:00   อ่าน 373 ครั้ง