ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ระหว่าง วันที่ ๕-๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ ระดับชั้น ม.๑ และ ม.๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.
วันที่ ๕ ธ.ค. ๖๓ ระดับชั้น ม.๓ และ ม.๔ เวลา ๑๒.๓๐-๑๖.๐๐น.
วันที่ ๖ ธ.ค. ๖๓ ระดับชั้น ม.๕ และ ม.๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 2563,00:00   อ่าน 492 ครั้ง