ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเ
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสื่อนวัตกรรมโดยใช้การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลเป็นฐาน
ในวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อการศึกษา 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562,14:14   อ่าน 280 ครั้ง