ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

    1. ช่องทางร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียน คลิก http://ratb.ac.th/complain
    2. ช่องทางร้องเรียนผ่านทาง Facebook สถานศึกษา คลิก  https://www.facebook.com/ratchaborika