ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เมนูติดต่อเรา http://ratb.ac.th/contact
รับเรื่องร้องเรียน http://wwwhttp://www.ratb.ac.th/complain