ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรีเลขที่ 421/17 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 70000โทรศัพท์ 032-337039 โทรสาร 032-327239  Email : ratb@ratb.ac.th
แผนที่