ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับครูสาวิตร อรรถมานะ ในโอกาสได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง
คณะผู้บริหารนำโดยผู้อำนวยการ ดร.สุรินทร์ สำลี ร่วมแสดงความยินดีกับครูสาวิตร อรรถมานะ
ในโอกาสได้รับโล่รางวัลครูดีเด่น รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง จากเครือข่ายโรงเรียนสหวิทยาเขตราชบุรี ๒
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ เนื่องในโอกาสวันครูแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,12:08   อ่าน 49 ครั้ง