ภาพกิจกรรม
ทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๙๓ ปี โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ได้จัดงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ ๙๓ ปี ในวันเสาร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓
โดยมีผู้อำนวยการ นายสุรินทร์ สำลี คณะผู้บริหาร 
คุณครูและบุคลากรร่วมทำบุญ ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายภัตตาหารเพลและเครื่องไทยธรรม ณ ลานบัวหลวง (อาคาร ๘)
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2563,11:15   อ่าน 128 ครั้ง