ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle"
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสื่อ e-Learning ด้วยโปรแกรม Moodle" โดยมีรองผู้อำนวยการ นายพิษณุ จันทร์สวาท เป็นประธานเปิดการอบรมและมีรองผู้อำนวยการ นางสุชีรินทร์ วงศ์วิลัย และคณะครูเข้าร่วมการอบรม โดยมีคณะวิทยากรจากโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ให้เกียรติมอบความรู้ให้แก่คณะผู้เข้ารับการอบรม วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง 531 อาคาร 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 2563,15:11   อ่าน 186 ครั้ง