ภาพกิจกรรม
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,18:16   อ่าน 288 ครั้ง