ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีไทย ให้กับนักเรียนดนตรีไทยเพื่อเสริมทักษะและเทคนิคในการเล่นดนตรี และเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมของเครื่องดนตรีไทย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องดนตรีไทย ๕๒๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,18:06   อ่าน 229 ครั้ง