ภาพกิจกรรม
ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4
ชมรมTO BE NUMBER ONE รับการประเมินติดตามผลการดำเนินงาน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ร่วมกับคณะอนุกรรมการ ในการประเมินในครั้งนี้ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายมงคล ชื่นชม คณะครูและนักเรียน ร่วมกันต้อนรับ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมสัตตบงกต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,17:33   อ่าน 274 ครั้ง