ภาพกิจกรรม
อบรมการใช้สระว่ายน้ำ
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดอบรมการใช้สระว่ายน้ำ ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในการใช้สระว่ายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆ ณ ห้องนิฤมล (328) วันที่ 26 มิถุนายน 2563
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2563,10:38   อ่าน 257 ครั้ง