ภาพกิจกรรม
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562)
โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน (ประจำปี 2562) กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (อบรมเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2562
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,11:04   อ่าน 300 ครั้ง