ภาพกิจกรรม
โครงการกล้าคุณธรรม บำเพ็ญทางจิต เพื่อชีวิตที่งดงาม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการกล้าคุณธรรม บำเพ็ญทางจิต เพื่อชีวิตที่งดงาม ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
วันที่ ๒๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ศูนย์ปฏิบัติธนนมวิปัสสนา อัคคธัมมสถาน วัดเขาวัง ราชบุรี
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 2562,13:59   อ่าน 175 ครั้ง