ภาพกิจกรรม
การตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ทำการตรวจนับจำนวนนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียนตามนโยบายการปฏิบัติแะข้อสั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน
วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,13:16   อ่าน 109 ครั้ง