ภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561 กีฬาเทเบิลเทนนิส
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดราชบุรี ประจำปี 2561
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 4 กรกฏาคม 2561
กีฬาเทเบิลเทนนิส
ชนะเลิศรุ่นอายุ16ปีหญิง
น.ส.วนัสนันท์ นิ่มเนตร
รองชนะเลิศอันดับ1รุ่นอายุ16ปีหญิง
น.ส.ชญานิศ ทองสามสี
รองชนะเลิศอันดับ1รุ่นอายุ16ปีชาย
ด.ช.กษิดิ์เดช นิติบวรกุล
รองชนะเลิศอันดับ3รุ่นอายุ14
ชาย
ด.ช.ณัฐวิศร์ สวนส้มจีน
รองชนะเลิศอันดับ3รุ่นอายุ16ปีชาย
นายอรรถศาสตร์ แดงเอี่ยม
รองชนะเลิศอันดับ7อายุ14ปีชาย
ด.ช.ธนัชชา สันหมุด
ด.ช.ธรรศธร 
รองชนะเลิศอันดับ3ชายรุ่น 14 ปี
ด.ช.ธีรวุธ เอี่ยมชุ่ม
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2561,15:48   อ่าน 338 ครั้ง