ภาพกิจกรรม
โครงการลอริเอะSis2Sis
ผลิตภัณฑ์ลอริเอะได้จัดกิจกรรม ส่งต่อความมั่นฉบับพี่น้องพร้อมรับวัยสาว ให้หับนักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ในระดับชั้นม.2 ณ ห้องประชุมสัตตบงกต เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 2561,15:03   อ่าน 168 ครั้ง