ภาพกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) ม.ปลาย ได้นำนักเรียนชั้น ม.4/2 จำนวน 28 คน เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 2 โรงแรมไดมอนด์ อ.เมือง จ.เพชรบุรี (โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ เป็นเจ้าภาพอจัดงาน) โดยมีครูผู้ควบคุมคือ ครูณัฏฐพธู เสริมสุขและครูสุภาภรณ์ หลอดคำ
โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 2561,11:21   อ่าน 192 ครั้ง