ภาพกิจกรรม
นักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre-Gifted ม.ต้น ของชมรมบัณฑิตแนะแนว
รองฯชวภณ รวมทรัพย์ รองผู้ำนวยการกลุ่มงานบริหารงานวิชาการและบริหารงานทั่วไป เป็นประธานมอบเกีบรติบัตรใหกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre-Gifted ม.ต้น ของชมรมบัณฑิตแนะแนว
ในภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2560 นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ได้เข้าร่วมโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Pre-Gifted ม.ต้น ชองชมรมบัณฑิตแนะแนวซึ่งโครงการนี้ทดสอบในรายวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติบัตรดังนี้
รายวิชาคณิตศาสตร์
1.เด็กชายปัณณวิชญ์ ทาเงิน 
2.เด็กหญิงณิชากร เจิดสกุล
3.เด็กหญิงอภิชญา รักยงค์
รายวิชาวิทยาศาสตร์
1.เด็กชายธนากร เอี่ยมสำราญ
2.นางสาวดาริกา แก้วเมืองทอง
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2561,10:03   อ่าน 288 ครั้ง