ภาพกิจกรรม
การอบรมหุ่นยนต์ Robo-Creator XT Premium kit
โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (พสวท.) ม.ปลาย โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เป็นเจ้าภาพจัดการอบรมหุ่นยนต์ Robo-Creator XT Premium kit ของกลุ่มเครือข่ายเพื่อการพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคกลางตอนล่าง ทั้งหมด 27 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 19-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โดยมีครูเข้าร่วมอบรม 27 คน และนักเรียน 81 คน
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2561,13:24   อ่าน 282 ครั้ง