ภาพกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ด้วยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กำหนดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียน ครู และผู้ปกครอง โดยมีเป้าหมายอันเดียวกันคือนักเรียนได้พัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน
โรงเรียนจึงจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ ๖
***กำหนดการประชุม***
**วันเสาร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ช่วงเช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
-ช่วงบ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และชั้นมัธมศึกษาปีที่ ๕
**วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-ช่วงเช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ณ หอประชุมสัตตบงกช ชั้น ๓ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,12:28   อ่าน 252 ครั้ง