ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ต้อนรับพุทธศักราช 2561 โดยมีผู้อำนวยการ รัชชัยย์ ศรสุวรรณ เป็นประธาน รองผู้อำนวยการ คณะครู และ นักเรียนร่วมกันทำกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เพื่อเป็นศิริมงคล ณ ลานขวัญบัว โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561,12:16   อ่าน 395 ครั้ง