ภาพกิจกรรม
โครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดราชบุรี จัดโครงการปลูกจิตสำนึกเทิดทูน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และคุณธรรมจริยธรรม ให้กับ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑-๓ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ณ  หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โรงเรียนราชโบริกานุเคาะห์
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2561,11:50   อ่าน 215 ครั้ง