ภาพกิจกรรม
ผลการคัดเลือกตัวแทนเขต สพม. 8 ราชบุรี -กาญจนบุรี ไปแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมแห่งชาติครั้งที่๖๗

ผลการคัดเลือกตัวแทนเขต สพม. 8 ราชบุรี -กาญจนบุรี ไปแข่งขันในงานศิลปะหัตกรรมแห่งชาติครั้งที่๖๗ นักเรียนของเราได้เป็นตัวแทน 3 รายการและมีผู้เข้าแข่งขันได้รับรางวัลดังนี้
1. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง คะแนน 95.30 คะแนน
1. เด็กหญิงธัญรัตน์ สุขพรั่งพร้อม
2. เด็กหญิงนัชชา วิสุวรรณ
3. เด็กหญิงพีรดา จันทภูมิ
4. เด็กหญิงรชยา อธิชลินทร
5. เด็กหญิงเขมิสรา สุขนิจจิตงาม

2. การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง คะแนน 98.30 ผู้เข้าแข่งขันได้แก่
1. นายโจนาธาน สมุทรโสภากุล
2. นางสาวจิดาภา หมั่นตะคุ
3. นางสาวณัฏฐา บุญธรรม
4. นายพิพัฒน์ เทพอวยพร
5. นางสาวรวิยาภา เอียงอิ่ม
ผู้ฝึกซ้อมละครสั้นได้แก่
ครูโรมีโอ ออแดน
ครูกานต์ชนก สมภักดี
และครูกรองแก้ว ภู่ศิริ

3. การแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ม.ปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทอง ผู้เข้าแข่งขันได้แก่
1. นางสาวจุรารัตน์ แซ่ลิ้ม

สำหรับการแข่งขัน Crossword ระดับชั้น ม.ต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1ระดับเหรียญทอง ผู้เข้าแข่งขันได้แก่
1. เด็กชายศรัณยู เนียมทับทิม 
2. เด็กชายปุณณรัตน์ คำวอน

ครูผู้ฝึกซ้อมcrossword ได้แก่ 
ครูผ่องศรี หอธรรมกุล 
ครูเมธาวี เกิดขวัญ


โพสเมื่อ : 28 พ.ย. 2560,11:16   อ่าน 221 ครั้ง