ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีการจัดแสดงและกิจกรรมของนักเรียน
ณ ลานขวัญบัว 
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ 18 สิงหาคม 2560
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,15:30   อ่าน 353 ครั้ง