ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมเพาะกล้าวรรณกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดโครงการอบรมเพาะกล้าวรรณกรรม ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ
ณ ห้องประชุมนิลุบล โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2560,15:22   อ่าน 250 ครั้ง