ภาพกิจกรรม
โครงการร่วมปลูกข้าวกับชาวนา (ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนำนักเรียนเข้ากิจกรรม
โครงการร่วมปลูกข้าวกับชาวนา 
(ปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อ) เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ บ้านไร่ธารตะวัน
สวนเกษตรอินทรีย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2560,12:57   อ่าน 260 ครั้ง