ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับกลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน
การแข่งขันทักษะภาษาจีน ระดับกลุ่มโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 2560,15:10   อ่าน 150 ครั้ง