ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวัน ASEAN COMMUNITY
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมวัน ASEAN COMMUNITY วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ หอประชุม ๒  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 2560,15:00   อ่าน 152 ครั้ง