ภาพกิจกรรม
การเเข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer Competition 2017
ร.ร. นำนักเรียนเข้าร่วม การเเข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับประเทศ Thailand Computer Competition 2017
ณ คณะวิทยาการจัดการ ม. ราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2560
นร.ได้รับรางวัลการรองชนะเลิศอันดับ 1 ทั้ง 2 รายการ คือ
การเเข่งขันตอบคำถาม Computer and Information Technology
ผู้เข้าแข่งขันได้แก่
นายมงคล วงษ์ใจ ม.6/3 และนางสาวสิริรัตน์ สร้อยสงิม ม.6/3 และ
การเเข่งขันตอบคำถาม Microsoft Office 2010
ผู้เข้าแข่งขันได้แก่
นางสาวกนกพรรษ หนูเจริญ และ นาง สาว ปภาวรินทร์ ขำเจริญ ม.6/3
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 2560,11:30   อ่าน 115 ครั้ง