ภาพกิจกรรม
เวทีนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอผลงานนักเรียน รายวิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง Independent Study : IS 
โดยมีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๘ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐  โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,11:36   อ่าน 120 ครั้ง