ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำโครงงาน STEM EDUCATION สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ ๒๒-๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2560,11:21   อ่าน 103 ครั้ง