ภาพกิจกรรม
โครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ร่วมกับโรงพยาบาลราชบุรีจัดทำกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ( STOP TEEN MOM )  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓ รุ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
เมื่อ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2560,11:43   อ่าน 104 ครั้ง