ภาพกิจกรรม
พิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษาโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายรัชชัยย์ ศรสุววรรณ ประธานในพิธี คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ลานขวัญบัว วันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2560,11:38   อ่าน 182 ครั้ง