ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ ปีการศึกษา2560
กลุ่มงานโรงเรียนสีเขียวจัดได้จัดโครงการอบรมครูแกนนำ นักเรียนแกนนำสู่โรงเรียนคาร์บอนต่ำ วิทยากรจากพลังงานจังหวัดราชบุรี วันที่ 27 มิถุนายน 2560 
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 2560,14:03   อ่าน 240 ครั้ง