ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระการเรียนภาษาไทยจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีรองผู้อำนวยการเป็นประธาน มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดต่างๆ
และมีกิจกรรมโต้วาที เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ลานขวัญบัวโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 2560,14:21   อ่าน 253 ครั้ง