ภาพกิจกรรม
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ พสวท. ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4
นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทย์ พสวท. ม.ปลาย เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ชั้น ม.4 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนาบน 2560 
https://www.facebook.com/ratchaborika/?hc_ref=NEWSFEED
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2560,07:51   อ่าน 295 ครั้ง