วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
วันวานที่พากเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ64
https://drive.google.com/drive/folders/1Oxl6-WRssmmJmxUlaxER_AAbLqJkHyFh?usp=sharing
ฉบับที่2ปี2563
https://drive.google.com/drive/folders/1hrVJ1qaoYw4N0ZaFUMzOsBlB9iu3FrAg?usp=sharing
ฉบับที่1ปี2563
https://drive.google.com/drive/folders/1YeuIxHPFeZnsNW3Ly0gFDNlHvIckNojq?usp=sharing