วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
สานสายใย รวมใจ มุทิตา
https://drive.google.com/drive/folders/1J9tPFYUMS81_295jb30l8esaMBZGo3Hh?usp=sharing