วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ราชโบริการสารภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
https://drive.google.com/drive/folders/1CzdELILK3jnwrwJPRI85wgch82sT3JzX?usp=sharing
วารสารมุทิตากษิณานุสรณ์ ราชโบริกาฯ 2561
https://drive.google.com/drive/folders/11PrRJQV9HWkD0oYRTN0KshvmVuUttNpt?usp=sharing