วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
ราชโบริการสารภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
https://drive.google.com/drive/folders/1H8QgiP7tWImY5yHE-vK8WtNnbeHqz-kX?usp=sharing