วารสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์
วารสารปีที่ 28 ฉบับ 1-2 ปีการศึกษา 2564
https://drive.google.com/drive/folders/1zoyhwBy_rA5qX_yKOxj6gkf4bbRp2VTW?usp=sharing
วันวานที่พากเพียนสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ64
https://drive.google.com/drive/folders/1Oxl6-WRssmmJmxUlaxER_AAbLqJkHyFh?usp=sharing
ฉบับที่2ปี2563
https://drive.google.com/drive/folders/1hrVJ1qaoYw4N0ZaFUMzOsBlB9iu3FrAg?usp=sharing